5 THÓI QUEN NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN

1. Ngày “không phương tiện truyền thông xã hội” 2. Biến việc Đọc thành thói quen hàng ngày của bạn 3. Viết ra 10 suy nghĩ ngẫu nhiên mỗi ngày 4. Nghe một album mới ít nhất mỗi tuần 1 lần 5. Đi bộ 30 phút mỗi ngày

Nguồn : dang hnn

Bình Luận