Ống thoát hiểm thần kỳ giúp trăm người ra khỏi nhà cao tầng hỏa hoạn

Phát minh này sẽ giúp những người mắc kẹt trong nhà cao tầng lúc hỏa hoạn nhanh chóng thoát hiểm mà không phải rút lên tầng thượng.

Nguồn : VOV

Bình Luận